เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กทพ. เตรียมจัดทำ ด่านเก็บเงินอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น คาดเปิดใช้งานปี 2565

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กทพ. เตรียมจัดทำ ด่านเก็บเงินอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น คาดเปิดใช้งานปี 2565

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กทพ. ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ ด่านเก็บเงินอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น (Multi – Lane Free Flow) คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2565 ด่านเก็บเงินอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น – วันนี้ (8 ต.ค. 2564) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi – Lane Free Flow) โดยร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) ในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) โดยในส่วนของ กทพ. ระยะที่ 1 จะดำเนินการที่ทางพิเศษฉลองรัช 3 ด่าน คือ ด่านจตุโชติ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าในส่วนของ กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างงานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi – Lane Free Flow (M-Flow) 

และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของ ทล. ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ 13.18 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564) และได้ลงนามในสัญญาจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant: PMC) งานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free – Flow) ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เพื่อให้สามารถดำเนินการระบบ M-Flow ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

โดยที่ปรึกษาฯ จะศึกษาในรายละเอียดเพื่อประเมินความเหมาะสมและปรับปรุงการออกแบบทั้งในส่วนงานซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเตรียมการในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการในเรื่องการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ M-Flow บนทางพิเศษ โดยจะเปิดทดสอบระบบเสมือนจริง (Soft Opening) ในเดือนมีนาคม 2565 และเปิดให้บริการในช่วงเดือนเมษายน 2565

ทั้งนี้ ระบบ M-Flow เป็นทางเลือกใหม่ของการชำระค่าผ่านทางพิเศษที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ โดยใช้เทคโนโลยี Video Tolling ซึ่งเป็นระบบกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (Automated License Plate Recognition) ด้วยเทคโนโลยี AI ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (AVI) เพื่อใช้ตรวจสอบยานพาหนะและระบุตัวตนผู้ใช้ทาง

สำหรับการใช้งานระบบ M-Flow ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนรถยนต์ก่อนเริ่มใช้งานที่ Website : www.Mflowthai.com และ Application : M-flow และสามารถใช้บริการช่องทางที่มีสัญลักษณ์ M-Flow ที่ไม่มีไม้กั้น โดยระบบ M-Flow สามารถรองรับการใช้ความเร็วได้สูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้สามารถระบายรถได้เร็วกว่าระบบเดิม รองรับการใช้งานของรถทุกประเภทและมีระบบแจ้งเตือนการใช้งานสำหรับช่องทางการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินค่าผ่านทางได้หลากหลายช่องทางอย่างสะดวกสบาย ทั้งรูปแบบการชำระเงินเป็นรายครั้งที่วิ่งผ่านทางหรือรูปแบบชำระตามรอบบิลรายเดือน รวมถึงรองรับรูปแบบการชำระเงินด้วยตนเอง และรูปแบบการชำระเงินผ่านการตัดบัตรบัญชีสำรองของบัตร Easy Pass และ M-Pass แบบอัตโนมัติ

ศบค. ยืนยัน ฉีดวัคซีน mRNA ตายในสองปี ไม่จริง

ศบค. ออกมาแถลงโต้ข่าว #ไฟเซอร์นักเรียน ว่า ฉีดวัคซีน mRNA ตายในสองปี ไม่เป็นความจริง หลังข่าวปลอมระบาดหนัก นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงจากกรณีดราม่า #ไฟเซอร์นักเรียน ที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมจนนำไปสู่การที่ทำให้นักเรียนปฏิเสธจะฉีดวัคซีนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

โดย นพ.เฉวตสรร ระบุว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง การฉีดวัคซีน ไม่มีทางก่อผลอันตรายในเชิงนั้นได้ เป็นข่าวปลอม ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ

ขณะที่กรณีวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดป้องกันโควิด-19 ของเด็กนักเรียน ยืนยันมีเพียงพอ ไม่ได้ขาดแคลน หลังมีข่าวนัดนักเรียนไปฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ได้ฉีด จนท.ให้กลับบ้านมารอก่อน ยืนยันไม่มีกรณีดังกล่าวอย่างแน่นอน ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุข มีการทยอยส่งวัคซีนไปเรื่อยๆ แล้ว เพียงแต่หลายแห่งอาจนัดไม่พร้อมกันและต้องมีการทยอยนัดมาฉีดต่อไป ขอย้ำ วัคซีนมีเพียงพอ

ส่วนคำถาม การฉีดวัคซีนของนักเรียนต้องครบตามกำหนดจึงจะเปิดโรงเรียนได้ นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวว่า การฉีดวัคซีน ไม่ใช่เงื่อนไข ของการเปิดโรงเรียน แต่ขึ้นอยู่ที่ทางโรงเรียนได้ทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดไว้ได้ครบหรือยัง อาทิ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการเว้นระยะห่าง และต้องไม่มีกิจกรรม ที่มีการตะโกน หรือเข้าไปรวมกลุ่มกัน ซึ่งเสี่ยงติดโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องชี้แจงให้ประชาชน และเรียนย้ำต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงการใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลใดๆ ในสังคมออนไลน์รวมตลอดถึงเพื่อป้องปรามมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการใส่ความผู้อื่น หรือการทำการตลาดด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่เกิดกับบริษัทฯ อีกต่อไปด้วย เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง